de VOG Verklaring

Bij het aanmelden van NIEUWE leden van 16 jaar en ouder, dient het mutatieformulier altijd te worden voorzien van een (originele) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), niet ouder dan zes maanden na afgifte door het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag).

Bij de schietvereniging kan men gebruik maken van wapens en munitie. Het toegang hebben tot wapens en munitie kan een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid van de samenleving. Het oneigenlijke gebruik van wapens en munitie kan ernstige geweldsmisdrijven, chantage en andere ernstige verstoringen van de rechtsorde tot gevolg hebben. Daarom worden aanvragen streng beoordeeld. Bij de toets aan dit screeningsprofiel geldt een terugkijktermijn van acht jaren.

Potentiële leden van schietverenigingen kunnen een VOG aanvragen bij het Gemeentebestuur van hun woonplaats, bij de Afdeling Burger-/Publiekszaken; althans, ervan uitgaande dat zij daar zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, wordt de Verklaring Omtrent het Gedrag aan het huisadres van de aanvrager (schutter) rechtstreeks toegezonden. Zijn er vragen, problemen of iets dergelijks? Informeer bij een van de bestuursleden, zij helpen u graag verder.

Hoe werkt de aanvraag?

Het aanvraagformulier dient door de aanvrager (sportschutter) en het bestuur van zijn of haar vereniging ingevuld en ondertekend te worden. Dit formulier wordt door ons verstrekt.

Het COVOG heeft voorzorgs maatregelen genomen, zodat een VOG zeer moeilijk is na te maken. De echtheid van de VOG kan eenvoudig worden vastgesteld.

Uiteraard wordt de echtheid door het KNSA-bondsbureau gecontroleerd.

Openingstijden

Woensdag 19:00 - 21:00
Donderdag 19:00 - 21:00
Zaterdag 16:00 - 18:00
Zondag 10:00 - 12:00

Locatie / Contact

Clubgebouw / Schietbaan
Zevenbergseweg 51
5351 PG Berghem
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright 2021 Berghemse Scherpschutters Vereniging