Geschiedenis

De oprichting van de vereniging is op 26 juni 1980 statutair vast gelegd door Mr.Jurriaan Dericks notaris te Ravenstein.

De oprichters waren Gerardus Hendrikus Bergers en Theodorus Cornelis Gerardus van Kreij.

We zijn volgens de statuten aangesloten bij KNSA onder de navolgende gegevens:
Berghemse Scherp Schutters Vereniging onder nummer 8850.

Het huidige ledenbestand (15-12-2013) bevat 200 leden.

Op 12 december 2004 is bij besluit vast gelegd dat bij een leden aantal van 250 een leden stop wordt ingesteld.

Verder bestaat het bestuur uit:
Voorzitter/Secretaris/Penningmeester(dagelijks bestuur) en 3 bestuursleden en een toegevoegd lid genaamd technisch adviseur. Totaal 6 bestuursleden en 1 technisch adviseur.

Ook hebben we een Kas commissie, een commissie van beroep en een toelatingscommissie.