Welkom

Op de website van de "Berghemse Scherp Schutters Vereniging" (BSSV).

Op deze site vind u informatie over onze vereniging.  Via de pagina's op deze site willen wij U kennis laten maken met onze vereniging en met de diverse takken van schietsport die door onze leden worden beoefend.

In het menu ziet u een aantal rubrieken weergegeven waarachter meer informatie over de bereikbaarheid en openingstijden te vinden zijn. Door te klikken op één van deze rubrieken krijgt u specifieke informatie te zien.

Wij wensen u veel plezier bij uw bezoek aan onze website.

 

 

 

Het Bestuur.

 


VOG (Verklaring omtrent het gedrag)

Bij het aanmelden van NIEUWE leden van 16 jaar en ouder, dient het mutatieformulier altijd te worden voorzien van een (originele) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), niet ouder dan zes maanden na afgifte door het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag).

Indien leden van de vereniging reeds over een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen (WM4) beschikken, kan worden volstaan met het toezenden van een kopie van dit (geldige) verlof.

Hoe werkt de aanvraag van een VOG?
Download hier een voorbeeld van het aanvraagformulier met invulinstructie van een VOG. Download hier het officiële aanvraagformulier voor een VOG.

Potentiële leden van schietverenigingen kunnen een VOG aanvragen bij het Gemeente-bestuur van hun woonplaats, bij de Afdeling Burger-/Publiekszaken; althans, ervan uitgaande dat zij daar zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Het aanvraagformulier dient door de aanvrager (sportschutter) en het bestuur van zijn of haar vereniging ingevuld en ondertekend te worden. De sportschutter dient op het formulier de gegevens bij punt 1.1 en 1.2 op de eerste pagina in te vullen. Vervolgens moet het bestuur van de vereniging op pagina 2 en 3 de vragen 2.1, 2.2 en 2.3 invullen. Vraag 2.4 behoeft niet ingevuld te worden.

Bij vraag 2.2. dient “Overig” te worden aangekruist en als omschrijving te worden ingevuld “Lidmaatschap schietvereniging”. Op diezelfde pagina moet een paraaf en een stempel van de vereniging worden geplaatst en op pagina 3, moet onder vraag 2.3 als doel voor de aanvraag keuze 85, te weten “Lidmaatschap schietvereniging” te worden aangekruist.

Het formulier moet vervolgens op pagina 4 bij 2.6 worden ondertekend door het verenigingsbestuur en te worden voorzien van een stempel. Vraag 3 wordt ingevuld door het desbetreffende Gemeentebestuur.

Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, wordt de Verklaring Omtrent het Gedrag aan het huisadres van de aanvrager (schutter) rechtstreeks toegezonden.

 


Leden

Leden van de vereninging kunnen hiernaast een inloggen, of een account aanvragen indien dit van toepassing is. Maak een acount aan (bijvoorbeeld <voornaam><achternaam>) en laat uw KNSA lidnummer ook deel uitmaken van het nieuwe account.

Op basis van deze gegevens wordt beoordeeld of U in aanmerking komt voor toegang tot de ledenpagina. Er zal dan zo spoedig mogelijk naar worden gekeken. Via een e-mail bericht wordt u op de hoogte gehouden.

Update

Tientallen accounts zijn al aangevraagd. Ook al is het iets moeilijker gemaakt om een aanvraag in te dienen, is bij slechts een enkeling het KNSA nummer onderdeel van de aangevraagde account. Ook, zoals gevraagd, een herkenbare naam komt zelden voor, Ik ga er dan ook van uit dat het hier niet-leden betreft en zal de aangevraagde accounts niet activeren!!!

De Webmaster.